标签: GLA

GLA

GLA GLA GLA GLA  

 


GLA 看车记

看中 Q3 很久一直嚷嚷着要入手的某位同学某日看了我给她发的 GLA 照片后居然怦然心动,触电般的爱上了这款小 SUV。经过前期考察,今日去 4 儿子店看车。 目前 GLA 国产后价格确实下降得很厉害,GLA 200 ...