Pop Restro-Bar

隐居市巷,难闻其名;同伴推荐,来此一品。
装修欧式,座椅舒适;白墙穹顶,颇得吾心。
店外韩人,店内我等;琴音柔和,风扇清新。
下午茶香,拼盘果甜;伯爵之味,酒瓶列列。
恍如昨日,曾在欧时;穿德越意,书生意气。
品酒甜点,往来番人;放眼寰宇,挥斥方遒。
今回吾乡,安身立命;斯是陋室,惟吾德馨。
幸而有此,波普餐厅;吾当再来,忆吾青春。
Pop Restro-Bar
Pop Restro-Bar
Pop Restro-Bar
Pop Restro-Bar
Pop Restro-Bar wine cabinet
Pop Restro-Bar wine cabinet
Pop Restro-Bar Grey Earl
Pop Restro-Bar Grey Earl
Pop Restro-Bar sweets
Pop Restro-Bar sweets
Pop Restro-Bar fruits plate
Pop Restro-Bar fruits plate
Pop Restro-Bar mango mousse cake and cheese cakes
Pop Restro-Bar mango mousse cake and cheese cakes
Pop Restro-Bar pizza slice
Pop Restro-Bar pizza slice

共有 0 条评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注